Brand & Räddning
SOS Alarm
Brandkårslänkar Helsingborg
Brandkårslänkar Lund
Brandkårslänkar LTH
Brandkårslänkar SUF
Svenska Brandförsvarsföreningen
Räddningstjänstlagen (1986:1102)
Räddningsverket