Vem kan hjälpa?  
Klicka här så kommer du tillbaka till första sidan

Apoteket

BRIS Brå

Försvaret

PTS Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade

KommunförbundetLandstingsförbundet

Larmtjänst Polisen

Socialstyrelsen Miljönätet

Räddningsverket SSRS

TågPlus Vägverket

InfoMedica

Agria Ambulansforum

 

Staten
Allmänna reklammationsnämnden
Banverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Finansinspektionen
FOI
Försvaret
Försäkringskassan
Haverikommisionen
Handikappombudsmannen
Järnvägsinspektionen
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Krisberedskapsmyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Polisen
Post- & Telestyrelsen
Räddningsverket
Sjöfartsverket
Regeringen
Riksdagen
Skolverket
Socialstyrelsen
Sprängämnesinspektionen
Strålskyddsinstitutet
Styrelsen för psykologiskt försvar
Svenska Kraftnät
Tullverket
Teracom
Vägverket
X
Landsting
Ambulans/Sjukvård
Tandvård
Klagomål
X
Kommuner
Räddningstjänst/Brandkår
Gatukontor
VA-verk
Socialkontor

X
Företag, Föreningar
Alarmeringscentraler
Ambulanser
Banker
Bilföretag
Bilbärgare
Brandsläckare
Bussbolag
Båtbärgare
Folk och Försvar
Djursjukhus/Veterinärer

Elinstallatörer

Energileverantörer (El,Fjärrvärme,E-olja,Gas,Kol,Ved)
Flygbolag
Försäkringsbolag
Gasakuten

Hamnar
Handikapporganisationer
Hissföretag
Larm- och Låsinstallatörer
Medicinska rådgivare
Pantbanker

Post- och godsbefordran
Rederier
RTP
Råd & Rön

Samtalshjälp -jourer
Saneringsföretag
Sjöräddningssällskapet (SSRS)
Taxi
Teleoperatörer
Tolkjour
Tågföretag
Vaktbolag
VA-installatörer
Värme- och Kylinstallatörer
X
 

112

Akut

Försäkringsbolag / Banker

Infrastruktur

Rådgivning

Sjukvårdsupplysning

Saknas

Skadeservice

Skydd

Trafikföretag

Landsting

SOS Alarm

 
Uppdaterad 2002-01-04

Länk till Sjukvårdsupplysning