Rådgivning
Länka gärna till HjälpPortalenKlicka här så kommer du tillbaka till första sidan
Resurs
Organisation
Telefon
Barn Om Barn
x
X
x
Brottshjälp Brottsförebyggande rådet
x
Brottsoffermyndigheten
x
X
x
Juridisk hjälp Advokatsamfundet
x
Jureka.net
x
Rättsnätet
x
X
x
Konflikt Arbetsplatskonflikt
x
X
x
Handikapporganisationer
Hjälporganisationer (funka.nu)
x
HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan)
x
RTP (Riksförb. Trafik- och Polioskadade)
020-258000
Små handikappgrupper (SoS)
x
X
x
Medicinska råd Sjukvårdsupplysning
x
X
x
Leverantörsval Elrådgivningsbyrån
x
Telerådgivning (PTS/Cint)
x
X
x
Rädsla Forum för flygrädda
x
X
x
Samtalshjälp BRIS
0200-230 230
Kvinnojourer (SKR)
x
Kvinnojourer (ROKS)
x
Mansjouren.net
x
Nationella hjälplinjen
020-22 00 60
Jourhavande medmänniska
0771-900 800
samtal.nu
x
Systerjouren Somaya
08-760 96 11
X
x
Sociala problem Sociala Nätet
x
X
x
Självmord SPES
08-345873
X
x
Språkhjälp/Tolk Översättarlänkar (Cecilia Falk)
x
Exportrådet Språktjänst / Interverbum
x
Teckenspråkstolkar
x
X
x
Trafikskador Trafikskadades nätverk
x
X
x
Sökportaler hittar du här
Uppdaterad 2002-10-16