Akut
Länka gärna till HjälpPortalenKlicka här så kommer du tillbaka till första sidan
Resurs
Organisation
Telefon
Rådgivning / Egenvård Sjukvårdsupplysning
x
X
x
X
x
Larmcentraler SOS Alarm
x
SWELARM
x
X
x
Ambulans Nödläge => Ring > > > > > > > >
1 1 2
Ej brådskande
x
Flygambulans
x
X
x
Räddningstjänst Nödläge => Ring > > > > > > > >
1 1 2
Kommunal räddningstjänst/Brandkår
x
Sjöräddning
031-648020
Flygräddning
x
Miljöräddning till sjöss
x
Fjällräddning
x
Räddningsverket
x
Statens Haverikommission
x
Gasakuten
0303-87280
X
x
Polis Nödläge => Ring > > > > > > > >
1 1 2
Länspolisen
x
Polishelikoptrar
x
Bilbärgare
Länk till Ola By Bilbägning
Assistancekåren
020-912 912
Falck Räddningskår
020-38 38 38
X
x
Båtbärgare Stockholm Radio
x
X
x
Djursjukhus/Veterinärer Agrias telefonveterinär
0900-100 51 61
Statens veterinärmedicinska anstalt
x
Svenska Djursjukhusföreningen
x
Sveriges Veterinärförbund
x
X
x
X
x
Hissföretag Thyssen Dover Elevator
x
KONE
x
Otis
x
Schindler
x
X
x
Kommunal verksamhet Kommunförbundet
x
KommunMedia
x
X
x
X X
x
X
x
Sökportaler hittar du här
Uppdaterad 2002-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulanshelikoptrar i Sverige
SOS Flygambulans
Polishelikoptrar i Sverige