Emergency - 112 - Emergency

Call for immediate help in emergency situations

Why does the Swedish people make a call to 112?
There are only 43 % which refer to immediate help in emergancy situations.
About 3,3 milj. calls was answered by SOS Alarm 2002.
The medium answering time was only 7,1 sek. Which means that most people was answered as early as after the first answering tone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SOS-tjänst"
Med SOS-tjänst menas att: ”SOS-operatör skall svara på 112 och genom intervju primärt fastställa vad som hänt, och var det hänt. Med ledning därav skall SOS-operatör avgöra vilken eller vilka hjälpinsatser som kan behövas.
  • Vid samtal avseende behov av kommunal räddningstjänst (Brandlarm) och samtal avseende brådskande behov av ambulanssjukvård (Ambulanslarm) utför SOS-operatören, där särskild överenskommelse träffats med ansvarig organisation, fullständig intervju för vidare handläggning med t.ex. prioritering, utalarmering, rådgivning, planering, dirigering, statushantering, bokföring och rapportering. Om särskild överenskommelse inte har träffats skall, efter den primära intervjun, abonnenten vidarekopplas till, av ansvarig organisation, anvisat telefonnummer. Vid samtal avseende behov av omedelbar polishjälp (Polislarm) och tips till tullen och polisen om narkotikasmuggling (Narkotikatips) samt behov av statlig räddningstjänst (Sjöräddning, Flygräddning, Fjällräddning m.m.) skall SOS-operatör vidarekoppla samtalet till, av respektive ansvarig organisation anvisade telefonnummer, såvida annat inte överenskommits. Vid samtal avseende behov av kontakt med jourhavande funktioner skall SOS-operatör, beroende på överenskomna rutiner, vidarekoppla, hänvisa eller på annat sätt ta hand om den hjälpsökande. SOS-operatör skall förvissa sig om att de hjälpsökande som vidarekopplas får svar.” ”SOS-operatör skall genom intervju primärt fastställa vad som hänt, och var det hänt. Med ledning därav skall SOS-operatör avgöra vilken eller vilka hjälpinsatser som kan behövas.
  • Vid samtal avseende behov av kommunal räddningstjänst (Brandlarm) och samtal avseende brådskande behov av ambulanssjukvård (Ambulanslarm) utför SOS-operatören, där särskild överenskommelse träffats med ansvarig organisation, fullständig intervju för vidare handläggning med t.ex. prioritering, utalarmering, rådgivning, planering, dirigering, statushantering, bokföring och rapportering. Om särskild överenskommelse inte har träffats skall, efter den primära intervjun, abonnenten vidarekopplas till, av ansvarig organisation, anvisat telefonnummer.
  • Vid samtal avseende behov av omedelbar polishjälp (Polislarm) och tips till tullen och polisen om narkotikasmuggling (Narkotikatips) samt behov av statlig räddningstjänst (Sjöräddning, Flygräddning, Fjällräddning m.m.) skall SOS-operatör vidarekoppla samtalet till, av respektive ansvarig organisation anvisade telefonnummer, såvida annat inte överenskommits. Vid samtal avseende behov av kontakt med jourhavande funktioner skall SOS-operatör, beroende på överenskomna rutiner, vidarekoppla, hänvisa eller på annat sätt ta hand om den hjälpsökande.
SOS-operatör skall förvissa sig om att de hjälpsökande som vidarekopplas får svar.”