Nödläge - 112 - Emergency

vid behov av omedelbar hjälp i nödsituationer

__________________________________________________________________________________________________________________________

När du ringer 112 erbjuder SOS Alarm enligt ett alarmeringsavtal med staten att upprätthålla "SOS-tjänsten" i hela landet

112 ska i nödsituationer kunna användas för alarmering av följande hjälporgan:

 • Kommunal räddningstjänst
 • Ambulans
 • Flygambulans
 • Jourhavande läkare
 • Fjällräddningstjänst
 • Flygräddningstjänst
 • Sjöräddningstjänst
 • Miljöräddningstjänst till sjöss
 • Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
 • Polisen
 • Socialjour
 • Tullen (narkotikatips)
 • Giftinformation
 • (Jourhavande sköterska)
 • (Jourhavande barnmorska)
 • Jourhavande tandläkare
 • (Djurambulans)
 • (Jourhavande veterinär)
 • Jourhavande präst

 

Med SOS-tjänst menas att: ”SOS-operatör skall svara på 112 och genom intervju primärt fastställa vad som hänt, och var det hänt. Med ledning därav skall SOS-operatör avgöra vilken eller vilka hjälpinsatser som kan behövas.
 • Vid samtal avseende behov av kommunal räddningstjänst (Brandlarm) och samtal avseende brådskande behov av ambulanssjukvård (Ambulanslarm) utför SOS-operatören, där särskild överenskommelse träffats med ansvarig organisation, fullständig intervju för vidare handläggning med t.ex. prioritering, utalarmering, rådgivning, planering, dirigering, statushantering, bokföring och rapportering. Om särskild överenskommelse inte har träffats skall, efter den primära intervjun, abonnenten vidarekopplas till, av ansvarig organisation, anvisat telefonnummer. Vid samtal avseende behov av omedelbar polishjälp (Polislarm) och tips till tullen och polisen om narkotikasmuggling (Narkotikatips) samt behov av statlig räddningstjänst (Sjöräddning, Flygräddning, Fjällräddning m.m.) skall SOS-operatör vidarekoppla samtalet till, av respektive ansvarig organisation anvisade telefonnummer, såvida annat inte överenskommits. Vid samtal avseende behov av kontakt med jourhavande funktioner skall SOS-operatör, beroende på överenskomna rutiner, vidarekoppla, hänvisa eller på annat sätt ta hand om den hjälpsökande. SOS-operatör skall förvissa sig om att de hjälpsökande som vidarekopplas får svar.” ”SOS-operatör skall genom intervju primärt fastställa vad som hänt, och var det hänt. Med ledning därav skall SOS-operatör avgöra vilken eller vilka hjälpinsatser som kan behövas.
 • Vid samtal avseende behov av kommunal räddningstjänst (Brandlarm) och samtal avseende brådskande behov av ambulanssjukvård (Ambulanslarm) utför SOS-operatören, där särskild överenskommelse träffats med ansvarig organisation, fullständig intervju för vidare handläggning med t.ex. prioritering, utalarmering, rådgivning, planering, dirigering, statushantering, bokföring och rapportering. Om särskild överenskommelse inte har träffats skall, efter den primära intervjun, abonnenten vidarekopplas till, av ansvarig organisation, anvisat telefonnummer.
 • Vid samtal avseende behov av omedelbar polishjälp (Polislarm) och tips till tullen och polisen om narkotikasmuggling (Narkotikatips) samt behov av statlig räddningstjänst (Sjöräddning, Flygräddning, Fjällräddning m.m.) skall SOS-operatör vidarekoppla samtalet till, av respektive ansvarig organisation anvisade telefonnummer, såvida annat inte överenskommits. Vid samtal avseende behov av kontakt med jourhavande funktioner skall SOS-operatör, beroende på överenskomna rutiner, vidarekoppla, hänvisa eller på annat sätt ta hand om den hjälpsökande.
SOS-operatör skall förvissa sig om att de hjälpsökande som vidarekopplas får svar.”