Nödläge - 112 - Emergency

vid behov av omedelbar hjälp i nödsituationer

__________________________________________________________________________________________________________________________

Staten har ansvaret för nödnumret 112. Genom näringsdepartementet äger staten 50% av SOS Alarm AB. (landstingsförbundet äger 25% och kommunförbundet äger 25%).

Näringsdepartementet har också i ett avtal gett SOS Alarm AB i uppdrag att besvara och handlägga anrop till nödnumret 112.

De olika teleoperatörerna som är verksamma i Sverige ansvarar för att de som ringer 112 kopplas fram genom telenätet till närmaste SOS-Central.

Länk till Post och Telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom post-, tele- och radioområdena. Det innebär att Post- och telestyrelsen bland annat har i uppdrag att bevaka och utöva tillsyn att verksamma teleoperatörer medverkar till att telemeddelanden kan förmedlas till samhällets alarmerings- och räddningstjänst.